Personální agentura

Executive search

Naše služby - Hromosvody

Při úderu blesku je energie svedena pomoci hromosvodové soustavy mimo objekt. Pokud hromosvod nemáte nebo hromosvodová soustava správně nefunguje, může dojít k vybití vlastní energie blesku přes elektroinstalaci nebo vodovodní instalaci vašeho domu, a tím Vám způsobit značné škody.

Pokud není hromosvodová soustava správně provedená a pokud nesplňuje funkční kritéria, může být taková hromosvodová soustava zdrojem větších škod než kdyby na nemovitosti nebyla žádná.

Proto je dobré chránit Vaše nemovitosti fukční hromosvodnou soustavou. Tato povinnost nevyplývá pouze za zákonných norem, ale v případě pojistné události způsobené bleskem, bude pojišťovna vyžadovat revizní zprávu. Zpravidla ani nelze uzavřít pojistnou smlouvu bez platné revize. Kromě těchto základních o patření pojišťoven můžete také najít ve všeobecných podmínkách, že pojistník je povinen udělat taková opatření, aby případným škodám předcházel. Týká se v těch případech, kde výslovně revize nejsou nařízené.

Revize hromosvodové soustavy se provádí ve stanovených lhůtách. Zpravidla ve 2 až 5 letých intervalech.

Hromosvody - instalace

Na hromosvodovou soustavu vytvoříme projekt dle ČSN EN 62305, cenovou kalkulaci, nainstalujeme a provedeme výchozí revizi. Kromě instalací nových hromosvodových soustav provádíme opravy (např. po úderu bleskem) a opravy po revizích.

  • projektování hromosvodů dle ČSN EN 62305 - bez projektu nelze hromosvod realizovat
  • montáž nových hromosvodů
  • montáž bezúdržbových hromosvodů (měď, hliník)
  • opravy a rekonstrukce starých hromosvodových soustav
  • uzemňovací soustavy včetně výkopových prací
  • výškové práce pomocí horolezecké techniky
  • revize hromosvodů, s možností vytvoření projektové dokumentace

Hromosvody - revize

Revize hromosvodů se provádí podle norem ČSN 34 1390 a souboru norem ČSN EN 62305, podle data realizace.

Platnost ČSN 34 1390 byla ukončena dne 1.2.2009, od tohoto dne již nelze podle této ČSN 34 1390 navrhovat a realizovat hromosvody. Od 1.2.2009 je realizace pouze podle ČSN EN 62305.

V normách se účelem hromosvodů rozumí ochrana před účinky atmosferické a statické elektřiny, ochrana před bleskem a přepětím.

Nejnovější reference

Shlédněte prosím naše nejnovější referenční projekty:

Příprava stavební přípojky
Reference

Domácí telefon
Reference

Reference

Tvorba www stránek © 2012 | Všechna práva vyhrazena.